ZPS a DSS je nezisková organizácia. Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a poskytuje sociálne služby zmysle § 35 a § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

ZPS a DSS je kombinované zariadenie, v ktorom je poskytovaná celoročná starostlivosť v
Domove zariadenie pre seniorov v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom, ktorí spĺňajú podmienky pre umiestnenie v domove sociálnych služieb.

V prípade záujmu o samostatné bývanie mu toto bude umožnené za dohodnutých podmienok. Poskytneme i možnosť umiestnenia klientov na dočasný pobyt.

Copyright © 2009 Sociálne služby VRBA n.o. all rights reserved. Created by: viatti.com